میچکا را دنبال کنید

عنوان

کشور

قیمت به ریال

قیمت به دلار

مدت زمان اخذ ویزا

مدارک مورد نیاز

لهستان لهستان 2,500,000 $65 مدارک مورد نياز برای دریافت ویزای توریستی لهستان به این شرح است: تکمیل فرم‌های درخواست ویزا به طور کامل و امضاء آن (تمامی سئوالات بايد به طور کامل جواب داده شود؛ نام پدر و نام مادر و نام‌های فاميل آنان، نام و نام فاميل همسر، تاريخ و محل تولد) يک قطعه عکس جديد رنگی (اندازه ۳/۵ در ۴/۵ سانتی‌متر، تمام رخ و زمینه سفيد) پاسپورت معتبر که توسط دارنده امضا شده باشد. گذرنامه بايد حداقل سه ماه از تاريخ پايان رواديد شینگن اعتبار داشته باشد.