میچکا را دنبال کنید

عنوان

کشور

قیمت به ریال

قیمت به دلار

مدت زمان اخذ ویزا

مدارک مورد نیاز

هنگ کنک هنگ کنگ 0 $200 50 روز کاری اسکن پاسپورت با 7ماه اعتبار
دو قطعه عکس 3*4
50%مبلغ ویزا
گواهی اشتغال به کار
پرینت حساب بانکی 20 میلیون تومان
ترجمه شناسنامه