میچکا را دنبال کنید

عنوان

کشور

قیمت به ریال

قیمت به دلار

مدت زمان اخذ ویزا

مدارک مورد نیاز

قرقیزستان قرقیزستان 0 $95 20 روز کاری اصل پاسپورت
دو قطعه عكس
مشخصات فردی جهت اخذ ویزای 1 ماهه تجاری قبلا هماهنگ شود