میچکا را دنبال کنید

عنوان

کشور

قیمت به ریال

قیمت به دلار

مدت زمان اخذ ویزا

مدارک مورد نیاز

اندونزی اندونزی 0 $65 7 روز کاری اصل پاسپورت
دو قطعه عکس 4 × 3
کپی کارت ملی
کپی شناسنامه صفحه اول و دوم
گواهی حساب بانک به لاتین
بلیط
واچر هتل
چک ضمانت ده میلیون تومانی