میچکا را دنبال کنید

عنوان

کشور

قیمت به ریال

قیمت به دلار

مدت زمان اخذ ویزا

مدارک مورد نیاز

سنگاپور سنگاپور 0 $80 15 روز کاری شناسنامه ایرانی کپی صفحات اول و دوم شناسنامه
گذرنامه اعتبار گذرنامه باید حداقل شش ماه بیشتر از تاریخ بازگشت از سفر باشد
یک قطعه عکس، زمینه‌ روشن در ابعاد ۴*۶ که شبیه به چهره‌ی فعلی متقاضی باشد
آدرس کامل محل سکونت، محل کار و عنوان شغل متقاضی
واچر هتل هماهنگ با زمان درخواستی سفر توجه داشته باشید که اعتبار ویزا مطابق تاریخ واچر هتل خواهد بود.