میچکا را دنبال کنید

عنوان

کشور

قیمت به ریال

قیمت به دلار

مدت زمان اخذ ویزا

مدارک مورد نیاز

هندوستان هندوستان 2,300,000 $0 10 روز کاری یک: اصل پاسپورت امضا شده (از تاریخ پرواز حداقل 6 ماه اعتبار). دو: 2 قطعه عکس 5*5 (زمینه سفید-بدون عینک-در سه ماه اخیر گرفته شده باشد). سه: کپی تمام صفحات شناسنامه. چهار: در صورتی که مسافر خودش برای هتل یا پرواز اقدام میکند بلیط و واچرهتل ارسال شود. پنج: در صورتی که مسافر قبلا به هند سفر کرده، ارائه پاسپورت قدیمی دارای ویزای هند الزامی می باشد.