میچکا را دنبال کنید

عنوان

کشور

قیمت به ریال

قیمت به دلار

مدت زمان اخذ ویزا

مدارک مورد نیاز

چین چین 0 $120 5 روز کاری اصل گذرنامه معتبر، امضاء شده با حداقل 6 ماه و هفت روز اعتبار از تاریخ ورود به کشور
دو قطعه عکس 4*6 رنگی، زمینه سفید، کاملاً از رو به رو، بدون لبخند وعینک
کپی صفحات اول و همسر و فرزندان و توضیحات شناسنامه
اصل گواهی تمکن مالی الزاما به لاتین با مهر و امضاء بانک ( به ازای هر مسافر مبلغ 100 دلار به تعداد روزهای اقامت ،CREDIT BALANCE/TOTAL BALANCE گروهی حداقل نفری 4 میلیون تومان و انفرادی با اقامت 30 روز حداقل 12 میلیون تومان )